In verstopte hoekjes zit een verrassende schoonheid.
De afgetrapte slippers van de smid boeien meer dan zijn prachtig opgetuigde atelier.