DUTCH TEXT BELOW

BIO
Amsterdam based artist Jackie Mulder was born and raised in a small Dutch village in an oppressive and religious family. She created her own safe world by making meticulously scribbled drawings on paper, which developed into works several meters long. At the age of seventeen she left the parental home and freed herself from the limitations of her environment. This experience turned out to be transformative. Jackie has remained committed throughout her life to challenging the status quo and deviating from conventional norms, a theme that is reflected in her artistic expression.
After a career as a fashion designer and graphic designer, she graduated from the Photo Academy in Amsterdam in 2021. Her autonomous work has been selected for Gup New Photography 2021 and included in the Fresh Eyes Photo 2020. She was one of the finalists for the Gomma Photography Grant 2020 as well as in 2021 and in 2022. She was one of the three finalists of the Fotofestival Naarden Talent Award. Her work is published in many international art magazines. Her work was on view in many artfairs in the Netherlands like BigART, Art-on-Paper, UNSEEN, KunstRAI and PAN in Amsterdam. She also took part in many group exhibitions and she was initiator of the pop-up ‘Gallery & Bookstore for Contemporary Photography’ in Amsterdam. In 2023 she had a solo exhibition at Cultuurcentrum Hasselt in Belgium. Jackie lives and works in Amsterdam. Mulders work is held in private collections worldwide. Spring 2024 she will have a solo exhibition at Janknegt Gallery in Laren, the Netherlands.

ARTIST STATEMENT
Since 2020 she has been working as an art photographer on her ongoing project 'Thought Trails'. With her unique approach to photography and mixed media art, she aims to challenge the viewer's perception of photography and push the boundaries of the medium. Her creative process always starts with a self-made photo or the combination of several photos, followed by very labour-intensive operations in which she deconstructs and reconstructs, leading to unique multi-layered works of art, mostly very tactile. She lets the thread or pen connect and separate as an abstraction for a life of memories, searching and thinking. She appreciates the element of chance and prefers not to have a preconceived idea of the final product. Her mind is free to roam and while she works, she is completely absorbed in her own creative space, similar to her childhood days of scribbling in her room. Her work is literally and figuratively 'healing'.

DUTCH

BIO
De Amsterdamse kunstenaar Jackie Mulder is geboren en getogen in een klein Nederlands dorp in een onderdrukkende en religieuze familie. Ze creëerde haar eigen veilige wereld door minutieus gekrabbelde tekeningen op papier te maken, die uitgroeiden tot meterslange werken. Op haar zeventiende verliet ze het ouderlijk huis en bevrijdde ze zich van de beperkingen van haar omgeving. Deze ervaring bleek transformerend te zijn. Jackie is haar hele leven toegewijd gebleven aan het uitdagen van de status-quo en het afwijken van conventionele normen, een thema dat tot uiting komt in haar artistieke expressie.
Na een carrière als modeontwerper en grafisch vormgever studeerde ze in 2021 af aan de Fotoacademie in Amsterdam. Haar autonome werk is geselecteerd voor Gup New Photography 2021 en opgenomen in de Fresh Eyes Photo 2020. Ze was een van de finalisten voor de Gomma Photography Grant 2020 en in 2021 en in 2022. Ze was een van de drie finalisten van de Fotofestival Naarden Talent Award. Haar werk is gepubliceerd in vele internationale kunsttijdschriften. Haar werk is te zien op vele kunstbeurzen in Nederland, zoals BigART, Art-on-Paper, UNSEEN, KunstRAI en PAN in Amsterdam. Ook nam ze deel aan vele groepstentoonstellingen en was ze initiatiefnemer van de pop-up ‘Gallery & Bookstore for Contemporary Photography’ in Amsterdam. In 2023 had ze een solotentoonstelling in Cultuurcentrum Hasselt in België. Jackie woont en werkt in Amsterdam. Mulders werk bevindt zich in vele privé collecties. Voorjaar 2024 heeft ze een solo expositie in Janknegt Gallery in Laren.

ARTIST STATEMENT
Sinds 2020 werkt ze als kunstfotograaf aan haar lopende project 'Thought Trails'. Met haar unieke benadering van fotografie en mixed media-kunst wil ze de perceptie van de kijker van fotografie uitdagen en de grenzen van het medium verleggen. Haar creatieve proces begint altijd met een zelfgemaakte foto of de combinatie van meerdere foto's, gevolgd door zeer arbeidsintensieve bewerkingen waarin ze deconstrueert en reconstrueert, wat leidt tot unieke meerlagige kunstwerken, meestal zeer tactiel. Ze laat de draad of pen verbinden en scheiden als een abstractie voor een leven van herinneringen, zoeken en denken. Ze waardeert het toevalselement en geeft er de voorkeur aan geen vooropgezet idee te hebben van het eindproduct. Haar geest is vrij om rond te dwalen en terwijl ze werkt, gaat ze volledig op in haar eigen creatieve ruimte, vergelijkbaar met haar kindertijd waarin ze in haar kamer krabbelde. Haar werk is letterlijk en figuurlijk 'helend'.