DUTCH TEXT BELOW

BIO
At a young age Jackie Mulder already broke free from the 'how it should be' pattern. The rebellion that was necessary for this is still a common thread in her work. After a career as a fashion designer and graphic designer, she chose a new branch of design; in 2021 she graduated from the Photo Academy in Amsterdam. Her autonomous work has been selected for Gup New Photography 2021, included in the Fresh Eyes Photo 2020. She was one of the finalists for the Gomma Photography Grant 2020 as well as in 2021 and in 2022. She was one of the three finalists of the Fotofestival Naarden Talent Award. Her work is published in different international art magazines. In 2022 her work was on view at the 2 last editions of BigART and at Art-on-Paper and KunstRAI in Amsterdam. She took part in many group exhibitions and she was initiator of the pop-up ‘Gallery & Bookstore for Contemporary Photography’ in Amsterdam. From november 2022 till February 2023 she had a solo exhibition at Cultuurcentrum Hasselt in Belgium. 

THE PROJECT ‘THOUGHT TRAILS’
This ongoing project is about how the brain works when we let our minds wander. The mind randomly switches between past and present, jumping back and forth between blurry and razor-sharp, making fascinating connections. The brain blocks certain memories and fills in the blanks with the power of the imagination. That allows us to manipulate the world around us as we see it.

Deconstructing and reconnecting her images by stitching and pasting creates a new, layered reality. She uses the irregularity of the wire to draw with it like a pencil meandering across the image. She lets the thread connect and separate as an abstraction for a life of memories, searching and thinking. She uses different techniques such as charcoal, stitching, beeswax, parts from old books, ink and paint to hide and accentuate. All these works are unique and are characterized by their tactility.

In a contemplative process created by repetitive handicrafts, she creates her own world, calms her mind and repairs what is damaged. Her work is literally and figuratively 'healing'.

DUTCH

BIO
Jackie Mulder ontworstelde zich op jonge leeftijd al aan het stramien van ‘hoe het hoort’. De rebellie die daarvoor nodig was is nog altijd een rode draad in haar werk. Na een carrière als modeontwerper en grafisch vormgever koos zij voor een nieuwe tak van vormgeving; in 2021 studeerde ze af aan de Fotoacademie in Amsterdam. Haar autonome werk is geselecteerd voor Gup New Photography 2021, opgenomen in de Fresh Eyes Photo 2020. Ze was zowel in 2020 als in 2021 én in 2022 een van de finalisten van de Gomma Photography Grant. Ze was een van de drie finalisten van de Fotofestival Naarden Talent Prijs 2021. Haar werk is gepubliceerd in verschillende internationale kunstmagazines. In 2022 was haar werk te zien in de twee laatste edities van BigART en op de KunstRAI en op Art-on-Paper in Amsterdam. Ze nam deel aan verschillende groepsexposities en ze was de initiatiefnemer van de ‘Gallery & Bookstore for Contemporary Photography’ in Amsterdam. Van november 2022 tot february 2023 had ze een solo expositie in Cultuurcentrum Hasselt in België.

HET PROJECT ‘THOUGHT TRAILS’ 
Dit doorlopende project gaat over hoe hersenen werken als we onze gedachten laten dwalen. De geest schakelt willekeurig tussen heden en verleden, springt heen en weer tussen wazig en haarscherp en maakt fascinerende verbindingen. Het brein blokkeert bepaalde herinneringen en vult de lege plekken op met de kracht van de verbeelding. Dat stelt ons in staat om de wereld om ons heen naar eigen inzicht te manipuleren.

Door haar beelden te deconstrueren en opnieuw te verbinden door te hechten en te plakken, ontstaat een nieuwe, gelaagde realiteit. Ze gebruikt de onregelmatigheid van de draad om ermee te tekenen als een potlood dat over het beeld meandert. Ze laat de draad verbinden en scheiden als abstractie voor een leven van herinneringen, zoeken en denken. Ze gebruikt verschillende technieken zoals houtskool, stikwerk, bijenwas, delen uit oude boeken, inkt en verf om te verbergen en te accentueren. Al deze werken zijn unica en worden gekenmerkt door hun tactiliteit.

In een contemplatief proces dat ontstaat door repetitief handwerk creëert ze een eigen wereld, kalmeer ze haar geest en herstelt ze wat beschadigd is. Haar werk is letterlijk en figuurlijk ‘helend’.


Tekst: Willemijn de Jonge