DUTCH TEXT BELOW

BIO
At a young age Jackie Mulder already broke free from the 'how it should be' pattern. The rebellion that was necessary for this is still a common thread in her work. After a career as a fashion designer and graphic designer, she chose a new branch of design; in 2021 she graduated from the Photo Academy in Amsterdam. Her autonomous work has been selected for Gup New Photography 2021, included in the Fresh Eyes Photo 2020. She was one of the finalists for the Gomma Photography Grant 2020 as well as in 2021. She was one of the three finalists of the Fotofestival Naarden Talent Award. Her work is published in different international art magazines. Two exhibitions have taken place autumn 2021: a solo exhibition in Thuis aan de Amstel in Amsterdam and a duo exhibition with photographer Ingrid Geesink in the Synagogue in Buren. In Februari 2022 there is a solo exhibition at Haarlemmerstraat 122 in Amsterdam. At KunstRAI Amsterdam in april 2022 her work is presented by Janknegt Gallery. In April 2022 she was one of the participants of Buy My Darlings at NDSMfuse and in June 2022 she takes part in BigART. End november 2022 till February 2023 she has a solo exhibition at Cultureel Centrum Hasselt in belgium. 

THE PROJECT ‘THOUGHT TRAILS’
This ongoing project is about how the brain works when we let our minds wander. The mind randomly switches between past and present, jumping back and forth between blurry and razor-sharp, making fascinating connections. The brain blocks certain memories and fills in the blanks with the power of the imagination. That allows us to manipulate the world around us as we see it.

Deconstructing and reconnecting my images by stitching and pasting creates a new, layered reality. I use the irregularity of the wire to draw with it like a pencil meandering across the image. I let the thread connect and separate as an abstraction for a life of memories, searching and thinking. I use different techniques such as charcoal, stitching, beeswax, parts from old books, ink and paint to hide and accentuate. All these works are unique and are characterized by their tactility.

In a contemplative process created by repetitive handicrafts, I create my own world, calm my mind and repair what is damaged. My work is literally and figuratively 'healing'.


BIO
Jackie Mulder ontworstelde zich op jonge leeftijd al aan het stramien van ‘hoe het hoort’. De rebellie die daarvoor nodig was is nog altijd een rode draad in haar werk. Na een carrière als modeontwerper en grafisch vormgever koos zij voor een nieuwe tak van vormgeving; in 2021 studeerde ze af aan de Fotoacademie in Amsterdam. Haar autonome werk is geselecteerd voor Gup New Photography 2021, opgenomen in de Fresh Eyes Photo 2020. Ze was zowel in 2020 als in 2021 een van de finalisten van de Gomma Photography Grant. Ze was een van de drie finalisten van de Fotofestival Naarden Talent Prijs 2021. Haar werk is gepubliceerd in verschillende internationale kunstmagazines. In het najaar 2021 hebben twee tentoonstellingen plaatsgevonden: een solo-expositie in Thuis aan de Amstel in Amsterdam en een duo-expositie met fotograaf Ingrid Geesink in de Synagoge in Buren. Vanaf februari 2022 is er een solo expositie op Haarlemmerstraat 122 in Amsterdam. Op de KunstRAI 2022 werd haar werk gepresenteerd door Janknegt Gallery. In april 2022 was ze een van de deelnemers van Buy My Darlings in NDSMfuse in Amsterdam en in juni 2022 neemt ze deel aan BigART. Van november 2022 tot februari 2023 heeft ze een solo expositie in Cultureel Centrum Hasselt in België.

HET PROJECT ‘THOUGHT TRAILS’ 
Dit doorlopende project gaat over hoe hersenen werken als we onze gedachten laten dwalen. De geest schakelt willekeurig tussen heden en verleden, springt heen en weer tussen wazig en haarscherp en maakt fascinerende verbindingen. Het brein blokkeert bepaalde herinneringen en vult de lege plekken op met de kracht van de verbeelding. Dat stelt ons in staat om de wereld om ons heen naar eigen inzicht te manipuleren.

Door mijn beelden te deconstrueren en opnieuw te verbinden door te hechten en te plakken, ontstaat een nieuwe, gelaagde realiteit. Ik gebruik de onregelmatigheid van de draad om ermee te tekenen als een potlood dat over het beeld meandert. Ik laat de draad verbinden en scheiden als abstractie voor een leven van herinneringen, zoeken en denken. Ik gebruik verschillende technieken zoals houtskool, stikwerk, bijenwas, delen uit oude boeken, inkt en verf om te verbergen en te accentueren. Al deze werken zijn unica en worden gekenmerkt door hun tactiliteit.

In een contemplatief proces dat ontstaat door repetitief handwerk creëer ik een eigen wereld, kalmeer ik mijn geest en herstel ik wat beschadigd is. Mijn werk is letterlijk en figuurlijk ‘helend’.


Tekst: Willemijn de Jonge